Förkortningar

Förkortningar är intressanta att försöka lista ut vad de betyder. SJ tillhör en av de enklare, Statens Järnvägar. a.a är lite värre, den skall uttydas som ad acta, till handlingarna. Med andra ord en latinsk förkortning.
d:o som står för dito är lite lustig. Förkortningen består av tre tecken, hela ordet utskrivet är fyra. Känns lite onödig med andra ord.
VPS är en som hör till datavärlden, skall läsas som virtuell privat server.
Där återstår dock frågan vad det egentligen menas med det.

Comments are closed.

Staypressed theme by Themocracy