Ingen fara

Regeringar runt om i världen gör ett försök att öka folks förtroende för banker den drastiska åtgärden att öka insättningsgarantierna för insatta bankmedel, radikalt.
Frågan är om det verkligen lugnar folk eller om det får motsatt effekt egentligen.
Åtgärder som kan verka desperata för att stilla oro kan faktiskt få rakt motsatt effekt.

Comments are closed.

Staypressed theme by Themocracy