Alternativ

Nya sedlar och mynt verkar vara på gång i Sverige på sikt. En sedel med beloppet 200 kronor och eventuellt ett mynt på 20 kronor.
50-öringen kommer kanske försvinna. Det skapar en del nya affärsmöjligheter för de som är verksamma med att sälja sedelräknare och mynträknare. Alla tidigare sålda maskiner behöver ju på något sätt byggas om eller kanske t.o.m. bytas ut till nya.
Kan vara en lämplig kompensation för den branschen när mer och mer går över till kortköp.

Alternativ inom andra sektorer kan vara inom hälsoområdet. Ett antal olika alternativa behandlingsmetoder finns på marknaden. Akupunktur är hyfsat etablerad inom sjukvården och åtnjuter ett visst anseende. Andra metoder som homeopati är däremot kraftigt kritiserade.
Zonterapi verkar ligga i något mellanläge. Inte full acceptans men heller inte så hårt kritiserat.

Comments are closed.

Staypressed theme by Themocracy