Språk

Den som inte behärskar språket har problem att hävda sig i ett samhälle. Ett påstående som stämmer i många fall. Både för de som är invandrare men även för en hel del svenskar.
De som lider av läs och skrivsvårigheter har det inte alltid lätt i samhället. Visserligen finns det åtskilliga som klarar trots det hindret men många lider i tysthet av det.
Nu finns dock möjlighet att träna bort just dyslexi och därigenom lättare kunna ta sig fram.
En annan fördel med att träna bort dyslexi är att man förhoppningsvis kan se sig om i välden med alla utbud som finns i form av språkresor till i stort sätt varje land på jorden.

Comments are closed.

Staypressed theme by Themocracy