Skruvas åt

Det ekonomiska läget i landet skruvas åt lite ytterligare nu är även Plastal gått i konkurs. Det kommer slå framför allt hårt mot Simrishamn där 170 arbetstillfällen finns. Nu var Plastals kunder till stor del bilindustrin så det är en ren följdaffekt av de problem som de industrin har. Problem som i sin tur orsakades av bankernas problem.
Så med andra ord kan man säga att nå slår den ekonomiska krisen till på den tredje nivån i samhället.
Nästa steg blir när underleverantörerna till den tredje nivån får ännu större problem sedan även de delar av näringslivet som indirekt via olika tjänster är beroende av att folk har ett arbete.
För privatpersoner finns uppenbara risker för ekonomiska problem och i förläningen att skulder kommer gå till inkasso.
Förhoppningsvis lättare det hela under nästa år även om det ser mörkt ut just nu.

Comments are closed.

Staypressed theme by Themocracy