Reklam

I tider som dessa är marknadsföring en viktigt instrument för att skaffa sig marknadsandelar. Och för vissa företag att överhuvudtaget överleva.
Normalt brukar mycket kretsa kring Internet som den enda saliggörande verktyg för att nå ut till kunder.
Men sanningen ser inte riktigt ut så. Utan det är en mix av olika aktiviteter som fungerar i en del fall t.o.m. enbart med traditionell marknadsföring utan koppling till Internet. Den här lilla rapporten av visar det hela, den gäller Langley Travel. Visserligen är det reklamföretaget Citymail som visar det hela men den kan leda till en viss eftertanke hos alla de som enbart pratar om nätet som reklam och informationskälla.

Comments are closed.

Staypressed theme by Themocracy