Volymökning

Volymökning kan ställa till problem då och då. Om vattenvolymen ökar i vattendrag brukar det i allmänhet ställa till med översvämningar. På samma sätt kan en volymökning ifråga trafik till en webbplats ställa till problem så att sidan blir överbelastad. Mycket av det hänger ihop med att många webbhotell har begränsningar i den trafikmängd som en sida kan belastas med. Ett sätt att lösa det är att skaffa någon form av dedikerad server. Eller helt enkelt att en resurs i form av en server reserveras just för en specifik hemsida just för att den inte skall kunna bli översvämmad eller överbelastad.

Comments are closed.

Staypressed theme by Themocracy