Förändring

Är det på väg mot en förändring i Iran nu?
Kan diktaturen vara på väg bort. En diktatur som förtryckt sitt folk under så många år och gjort omvärlden osäker. Men det slutar nog med ett blodbad och allt återgår till det gamla vanliga.
För religiösa regimer de drivs av andra premisser än de politiska. Även om de sistnämnda också kan vara diktaturer.

Staypressed theme by Themocracy