Närvaro

Närvaro kan manifesteras på skilda sätt. I politiken kan det handla om att göra utspel som för en och det parti man företräder att verka vara de som har rätt.
I sammanhang som Internet är närvaro att finnas med i sökmotorerna när folk söker på just det ord som är du vill visa en hög närvaro av.
Att visa närvaro på Internet är inte alltid så enkelt på egen hand utan kunskap. Hjälp kan behövas. Tekniken bakom att skapa närvaro brukar kallas för sökmotoroptimering eller SEO om man så vill.
En teknik som enkelt sätt innebär att marknadsföra en webbplats på Internet.

Staypressed theme by Themocracy