Barn

Barn en gudagåva eller inte. Oavsett vilket brukar de flesta familjer i något stadium av sitt liv vilja ha ett barn. Ibland uppstår där problem. Antingen ligger problemen hos mannen eller hos kvinnan. Några väger för att lösa det är via adoption en utväg som många människor väljer.
Dock så vill hemskt många att barnet så att säga skall vara deras eget helt från början. En lösning där är provrörsbefruktning eller IVF som samlingsnamnet är för de metoder som underlättar att skaffa barn.

Staypressed theme by Themocracy