Beslut

I dag beslutat Riksdagen att godkänna Lissabonfördraget. Vilket i korthet innebär att mer makt flyttas från Sverige ned till Bryssel och EU.
Debatten före för förvånansvärt lam. Medborgarna hade helst velat ha en folkomröstning men det var inget alternativ enligt de större partierna. Troligtvis pga av att folk då hade röstat nej till det hela precis som Euron.

Staypressed theme by Themocracy