Att äga

sitt språk är en förutsättning för att komma fram i tillvaron. Inte bara då bland de som räknas som svenskar av en del men i allra högsta grad av de nya svenskarna som kommer hit. En stor del av en lyckad integration är just att behärska språket. En del problem kan uppstå bland de flesta och det är det lilla funktionshindret som kallas för dyslexi, dvs svårigheter att ta till sig en text på ett korrekt sätt. Dock finns en del metoder just för att motverka det, och en hittar man här just på dyslexi.

Staypressed theme by Themocracy