Problem

Problem med sig själv eller med sin partner eller omgivning ställer till det för många.
Relationer kan spricka, arbetet kan bli lidande, men värst brukar det nog vara för personen
själv. Sömnproblem, koncentrationssvårigheter, eller annat hinder, Hjälp brukar finnas för
många av de problemen man kan ha. Visserligen brukar man säga att psykologer blir man
om man själv har problem. Är nog en liten missuppfattning då de själva brukar gå till sina
kollegor för samtal. Och det är rätt så naturligt, om man dagarna i ända skall hjälpa och
avlasta andra att det kan behövas en ventil. Bara att se hur grupper som brandmän, poliser
och annan personal får stödsamtal efter extrema händelser.
Men även privatperson brukar kunna får stöd om de haft beröring med otäcka händelser.
Så ett samtal kan vara bra att börja med.

Staypressed theme by Themocracy