Konferanse

Denne konferansen kan noen ganger sammenlignes med hva Askepott sier i en tegneserie. Hva er en ball på slottet egentlig, selv om vi holder der og fortsetter med konferanser. Og det som kan være kjedeligere er å måtte sitte stille på en stol og høre på helt uinspirerte høyttalere. Nå kan selvfølgelig noen konferanser være interessante, omtrent som en ball på slottet.
Og de eksisterer. Å sitte på bankettstoler kan imidlertid være mer interessant. Det er vanligvis litt mer fest og glam i motsetning til en konferanse. Naturligvis ser ikke Nobel-dagen banketten ut til å være det største høydepunktet å gå på hvis man ser på glam. Men der er det kanskje litt mer status som i det hele tatt blir invitert

Staypressed theme by Themocracy