Category: Allmänt

Abstrakt

Abstrakt ett ord med fler betydelser vilket för visso många ord har men bortsett från det. I mer formella akademiska  sammanhang används det för att kortfattat beskriva innehållet i en avhandling. Men kanske nog om betydelsen på det ordet i sig. Nu kan man förstås undra vad av golvskärm har att göra med ordet abstract. Och det kan man man fundera på ett tag. Inte mycket kan man gott håll med om. Om det nu inte vore så här att en tillverkare just heter Abstracta vilket är ett rätt märkligt namn för något kan anses vara abstrakt.

Staypressed theme by Themocracy