Category: Juridik

Efteråt

Att tänka på det som kommer efteråt är en tanke många inte vill befatta sig med. Nu avses det där permanenta efteråt. Att just inte finnas till längre. Samtidigt behöver man då och då ägna det en tanke. Först att försäkra sig om att de efterlevande kan få ett så bra skydd som möjligt. Det gör man enklast genom att skaffa någon form av livförsäkring. Men det räcker inte riktigt där. Finnas barn från tidigare äktenskap eller inga barn alls som kan ärva är det lämpligt att låta en jurist utforma någon form av testamente så det inte blir trassel efteråt.

Staypressed theme by Themocracy