Category: Marknadsföring

Synas

Synas på nätet, en förutsättning för att nå ut med sina affärer. Antingen kan det gälla vilka nyckelord man vill synas på. Nyckelord som är förknippade till den verksamheten man bedriver eller så kan det vara själva företagsnamnet. Vad som gäller företagsnamnet finns förutom den egna hemsidan en uppsjö av mer eller mindre seriösa kataloger man kan förekomma i. Alla bolag är väl egentligen ingen katalog i den bemärkelsen utan en redovisning av olika företag och deras bokslut. En bra resurs faktiskt där man snabbt kan se hur det går för det företaget man tänker anlita som för Coeli här exempelvis. Sedan vet man förstås inte hur det kan ha förändrats till innevarande år. Men trenden går ju att se klart i alla fall.
Tidigare var de här uppgifterna om ett företag lite svårare att få fram samt att de kostar pengar.
Sedan kan det kanske bli lite missvisande som när man söker på SAAB. Det framgår inte vilka problem de har nu. Även om bokslutet antyder en del.
Fast i många fall är väl den kunskapen känd via media, så det kanske inte har så stor betydelse då.

Staypressed theme by Themocracy