Category: Revir

Revir

När började vi egentligen använda stängsel, staket och grindar? Varför har vi svenskar ett så tvångsmässigt behov av att markera vårt revir med ett stängsel, ett staket eller en mur med en liten tillhörande grind?

Egentligen handlar det i grund och botten om just det, att markera sitt revir, eller egentligen för att markera vart ens tomtgräns går. Tidigare var syftet kanske mer att avskräcka obehöriga från att ta sig in på ens tom. Idag handlar staket och stängsel mer om att bara markera och därmed varken hindra eller avskräcka för passage. Detta gäller då i synnerhet villaägare och radhusägare där staket med grind endast markerar tomtgränsen, för så svårt är det inte att klättra över ett 60 centimeter högt staket eller forcera en liten grind i trä.

Andra exempel där staket, eller rättare sagt stängsel har som syfte att förhindra och avskräcka för passage är i industriområden där man sätter upp stora stängsel med en bastant grind som ofta är ordentligt låst. Samma sak vid byggarbetsplatser där stängsel har i syfte att helt och hållet förhindra att obehöriga tar sig in.

Andra exempel på staket är sådana som används vid rockkonserter. Dessa kallas för kravallstaket och är till för att förhindra kravall och personskador.

Staypressed theme by Themocracy